+MORE
 • M960503 甲醇,制备色谱级, 99.9%

  生化试剂

  680.00

  540.00

 • 植物组织果糖(FT)含量检测试剂盒

  生化试剂盒

  350.00

  262.50

 • 总糖含量检测试剂盒

  生化试剂盒

  520.00

  390.00

 • RNAEx ZOL总RNA提取试剂

  生物试剂

  880.00

  700.00

 • RNA提取辅助试剂100ml(氯仿替代物)

  生物试剂

  450.00

  360.00

 • Simple Protect通用型样本保存液 500ml

  生物试剂

  599.00

  419.30